• :
  • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đặng Dung - Can Lộc - Hà Tĩnh!
Văn bản liên quan
CÁC Đ/C TẢI XUỐNG NHẬP ĐIỂM GỬI CHO Đ/C DŨNG VÀO NGÀY 10/05/2018
Ngày ban hành:
08/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Các đ/c tải về đọc nghiên cứu và thực hiện
Ngày ban hành:
11/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Các Đ/C tải xuống nhập điểm và gửi về cho đ/c Dũng và đ/c Liễu theo địa chỉ hungdung76@gmail.com; hoanglieuktml1@gmail.com
Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về Trường Lưu Tác giả :Võ Thị Thủy
Ngày ban hành:
16/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website