• :
  • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đặng Dung - Can Lộc - Hà Tĩnh!
Về Trường Lưu Tác giả :Võ Thị Thủy
Ngày ban hành:
16/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Yêu cầu các đ/c dạy thêm toán, văn, anh tải xuống và làm theo mẫu gửi về đ/c Thọ ngày thứ 2 (24/09)
Ngày ban hành:
23/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CÁC Đ/C TẢI XUỐNG NHẬP ĐIỂM GỬI CHO Đ/C DŨNG VÀO NGÀY 10/05/2018
Ngày ban hành:
08/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Các Đ/C tải xuống nhập điểm và gửi về cho đ/c Dũng và đ/c Liễu theo địa chỉ hungdung76@gmail.com; hoanglieuktml1@gmail.com
Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Các đ/c tải về đọc nghiên cứu và thực hiện
Ngày ban hành:
11/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Các đ/c chấm vào điểm kịp thời gửi về theo địa chỉ: hoanglieuktml1@gmail.com hoặc hungdung76@gmail.com trước ngày 8/05/2017
Ngày ban hành:
04/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website